Sələf Xəbər


İSLAMIN SƏSİ

 Son Xəbərlər
22 May, 2017   🕔 21:30   

Ramazanı qarşılayaq – Şeyx Abduləziz bin Bəzz (Allah rəhmət etsin)


SelefXeber.az saytının YouTube kanalına abunə olun Bismilləhi-r-Rahməni-r-Rahim Həmd olsun Allaha. Allahın salavatı və salamı Allahın elçisinə, onun ailəsinə, əshabələrinə və onun yolu ilə gedənlərə olsun. Ey müsəlman toplumu, biz səxavətli və mübarək ayı qarşılayırıq. Bu ay oruc və ibadət ayıdır. Bu ay, Quran oxumaq ayıdır. Bu ay, savabların çoxaldığı, günahların

Daha ətraflı
19 May, 2017   🕔 18:52   

Arxiv: Şeyx Qamət Süleymanla eksklüziv müsahibə – VİDEO


“Sələf Xəbər” redaksıyası sizə Şeyx Qamət Süleymanın “Ramazan ayı və üzərimizə düşən məsuliyyət” adlı eksklüziv müsahibəsini sizə təqdim edir.

Daha ətraflı
18 May, 2017   🕔 21:08   

Qohumluq bağlarını qoruyan kimdir? – Şeyx Saleh Ali Şeyx


SelefXeber.az saytının YouTube kanalına abunə olun Qohumluq bağlarını qoruyan kimsə, onunla əlaqəni kəsənlə, əlaqə quran kimsədir. Qohumluq əlaqəsi quran qohumla əlaqə quran, əlaqəni kəsənlə əlaqəni kəsən kimsə, ədalət prinsipinə əməl edir, amma qohumluq bağlarını qoruyan sayılmır. Hədisdə rəvayət olunub ki, Peyğəmbər (Ona Allahın salavatı və salamı olsun) belə demişdir: “Əvəz

Daha ətraflı
17 May, 2017   🕔 18:29   

Hansı əsasla TÖVHİD üç qismə bölünür? – Şeyx Saleh bin Fovzan əl-Fovzan


SelefXeber.az saytının YouTube kanalına abunə olun Sualda deyilir ki, şeyx Muhəmməd bin Əbdülvahhabın tövhidi üç qismə bölməsinin şəriətlə dəlil-sübutu nədir? Cavab: Bunun əsası Qurandadır. Allahın: ruzi vermək, yaratmaq, diriltmək, öldürmək kimi fellərindən bəhs edən bütün ayələr, rübubiyyət tövhidinə (Allahın rəbb olmasına) dəlalət edir. Allaha: namaz, oruc, zəkat, həcc və sairə

Daha ətraflı
16 May, 2017   🕔 21:24   

Övliyanın qəbri önündə Allaha dua etmək – Şeyx Saleh bin Fovzan əl-Fovzan


SelefXeber.az saytının YouTube kanalına abunə olun Sual: Allah sizi xeyirlə mükafatlandırsın, övliyaların və əməlisaleh insanların qəbri önündə Allaha dua etməyin hökmü nədir? Bəzilərinin bu məsələdə şübhəsi budur ki, övliyanın və ya əməlisaleh insanın qəbri önündə Allaha dua etmək, övliya və əməlisaleh insanın kəramətidir. Cavab(Şeyx Saleh əl-Fovzan): Övliya və əməlisalehlərin qəbri

Daha ətraflı
15 May, 2017   🕔 19:51   

Sosial şəbəkələrdə “Paylaş, savab qazan!” mesajı – Şeyx Saleh bin Fovzan əl-Fovzan


SelefXeber.az saytının YouTube kanalına abunə olun Sual: Möhtərəm şeyx, sualda deyilir ki, bugünki gündə, ələlxüsus telefon mesajlarında bəzi hədislər göndərir və sonda “bunu paylaş, sən də savab qazan!”, yaxud buna bənzər sözlər yazırlar. Şeyx, bizim səhihliyini bilmədiyimiz belə hədisləri başqasına göndərməyimiz nə qədər doğrudur? Cavab: Sənə belə hədisləri göndərən adam

Daha ətraflı
12 May, 2017   🕔 21:36   

Gəlirli ticarət – Şeyx Saleh bin Fovzan əl-Fovzan


SelefXeber.az saytının YouTube kanalına abunə olun Övladlarını qoru. Sənin ən gəlirli ticarətin, övladlarındır. Əgər sən onları gözəl tərbiyə etsən və doğru yol göstərsən, bu sənin Allah qarşısında doğru ticarətin olar. Sən öləndən sonra onlar sənin üçün dua edəcək, ailənə və mal-dövlətinə sahib çıxacaqlar. Əgər onlara gözəl tərbiyə və düzgün istiqamət

Daha ətraflı
11 May, 2017   🕔 21:15   

Vəhdət – Şeyx Saleh bin Fovzan əl-Fovzan


SelefXeber.az saytının YouTube kanalına abunə olun Vəhdətə səbəb olan amil doğru əqidədir. Gərək vəhdət istəyənlərin əqidəsi tövhid etiqadı, ibadəti yalnız uca Allaha aid etmək olsun. Uca Allah buyurur: “(Ey insanlar!) Həqiqətən, bu (tövhid dini olan islam) tək bir din olaraq sizin dininizdir. Mən də sizin Rəbbinizəm. Buna görə də yalnız

Daha ətraflı
10 May, 2017   🕔 19:36   

Halal qazanc – Şeyx Saleh bin Fovzan əl-Fovzan


SelefXeber.az saytının YouTube kanalına abunə olun İnsan mal-dövlətə ehtiyac duyur. Lakin insan bu mal-dövləti yaxşı yolla, şəriətin icazə verdiyi üsulla əldə etməli və bununla qənaətlənməlidir. Xeyir və bərəkət bundadır. O, qazancını haram yolla etməməlidir. Əksər insanlar qazancının haradan əldə olunmasına əhəmiyyət vermirlər. Hədisdə deyilir ki, vaxt gələcək insan mal-dövləti haradan

Daha ətraflı
9 May, 2017   🕔 20:55   

Quran həmişə qalacaq möcüzədir – Şeyx Saleh bin Fovzan əl-Fovzan


SelefXeber.az saytının YouTube kanalına abunə olun Möcüzələr çoxdur, lakin həmişə qalacaq möcüzə əlimizdə olan bu Qurani-Kərimdir. Quran Muhəmməd Peyğəmbərin (ona Allahın salavatı və salamı olsun) sadiqliyinə, şəriətinin və peyğəmbərliyinin doğruluğuna, onun gətirdiyi şəriətin haqq olduğuna, Allah dərgahından gəldiyinə dəlalət edən möcüzələrin ən böyüyüdür. Bu Quran çatmış hər kəsə ona iman

Daha ətraflı
8 May, 2017   🕔 19:54   

Şaban ayının orta gününü ibadətə həsr etmək – Şeyx Saleh bin Fovzan əl-Fovzan


SelefXeber.az saytının YouTube kanalına abunə olun Sual: Şaban ayının orta gecəsini ibadətə həsr etmək haqqında deyilən hədislər səhihdirmi? Cavab: Xeyr bu haqda deyilən hədislər səhih deyildir. Şaban ayının orta gecəsi, yaxud orta günü haqqında deyilən hədislərin heç biri səhih deyildir. Bu günlər ibadətə həsr edilməz. Amma kimsə daimi etdiyi ibadəti

Daha ətraflı
5 May, 2017   🕔 20:45   

Gözəl vətəndaş olmaq – Şeyx Saleh bin Fovzan əl-Fovzan


SelefXeber.az saytının YouTube kanalına abunə olun Gözəl vətəndaşlıq, ölkə vətəndaşları və qonşularınla xoş davranmaq, mehriban olmaq və xeyir işlərində onlara yardım əlini uzatmaqla, həmçinin alqı-satqı və digər davranışlarda onlarla xoş davranmaqla olur. Ölkə vətəndaşları ilə yaxşı yaşamaq və müsəlmanlarla dost münasibətlər qurmaq lazımdır. Çünki onlar sənin qardaşlarındır. Hətta vətəndaş kafirlərdən,

Daha ətraflı
4 May, 2017   🕔 19:42   

Peyğəmbərlər də fitnədən ehtiyatlanırdılar – Şeyx Saleh bin Fovzan əl-Fovzan


SelefXeber.az saytının YouTube kanalına abunə olun Ən xeyirli insanlar da fitnə zamanı özlərinə arxayın olmayıblar. İbrahim Əleyhissəlamın vaxtında şirk əməli çoxaldıqda, ehtiyatlanaraq belə demişdi: “… Məni və oğullarımı bütlərə tapınmaqdan uzaq elə! Ey Rəbbim! Onlar (bütlər), həqiqətən, çox insanı (haqq yoldan) azdırıblar. İndi kim arxamca gəlsə, o, şübhəsiz ki, məndəndir.

Daha ətraflı
3 May, 2017   🕔 19:49   

Müsəlman rəhbər üçün nə etməliyik? – Şeyx Saleh bin Fovzan əl-Fovzan


SelefXeber.az saytının YouTube kanalına abunə olun Üzərimizə düşən vacib müsəlmanların rəhbərlərinə ehtiram göstərmək, onlar üçün dua etməkdir. Müsəlmanların rəhbərləri üçün dua etmək vacibdir. Əhli Sünnənin imamı Əhməd bin Hənbəl (Allah rəhmət etsin) demişdir: “Əgər hansısa duamın qəbul olunacağını bilsəydim, o duanı rəhbər üçün edərdim.” Çünki, rəhbər islah olunarsa, ümmət də

Daha ətraflı
2 May, 2017   🕔 19:32   

Məğrib namazını İşa namazı qılan imamın arxasında qılmağın qaydası – Şeyx Saleh bin Fovzan əl-Fovzan


SelefXeber.az saytının YouTube kanalına abunə olun Sual: Mən səfərdə olarkən camaat namazına qoşuldum. Onlar İşa namazını qılırdılar. Mən isə hələ məğrib namazını qılmamışdım. Mən Məğrib namazını onlarla birlikdə necə qıla bilərəm? Cavab: Sən Məğrib namazı niyyəti ilə onlara qoşulursan. İmam dördüncü rükətə qalxdıqda, oturursan. İstəsən sonuncu təşəhhüdü oxuyub salam verir,

Daha ətraflı
1 May, 2017   🕔 20:14   

Şaban ayı Quran qarilərinin ayıdır – Şeyx Xalid bin Dahavi


SelefXeber.az saytının YouTube kanalına abunə olun İbn Rəcəb (Allah ona rəhmət etsin) nəfsin Ramazan ayının ibadət və itaətinə tərbiyə edilməsi baxımından demişdir: “Bəzi sələfilər Şaban ayını, “Quran qarilərinin ayı” adlandırırdılar. Belə ki, onlar bu ayda çox oruc tutar və çox Quran oxuyardılar.” Sələmə bin Kuheyl (Allah ona rəhmət etsin) demişdir:

Daha ətraflı
27 Aprel, 2017   🕔 20:52   

Qurana and içmək olarmı? – Şeyx Saleh bin Fovzan əl-Fovzan


SelefXeber.az saytının YouTube kanalına abunə olun Sual: Qurani-Kərimə and içməyin və anddan sonra onu öpməyin hökmü nədir? Cavab: Bunun dində heç bir əsası yoxdur. Quran and içmək üçün istifadə olunmamalıdır. Quran and içmək üçün istifadə olunmamalıdır (Quran oxuyub əməl etmək üçündür). And içən Quranı gətirmədən, birbaşa Allaha and içsin. Qurana

Daha ətraflı
26 Aprel, 2017   🕔 18:57   

Ölən üçün “Filankəs Allahın rəhmətinə getdi” demək olarmı? – Şeyx Saleh bin Fovzan əl-Fovzan


SelefXeber.az saytının YouTube kanalına abunə olun Sual: Möhtərəm şeyx sualda deyilir ki, kimsə öləndə “Filankəs Allahın rəhmətinə getdi” deməyin hökmü nədir? Bu söz həmin adamın cənnətlik, yaxud cəhənnəmlik olmasını dəqiq demək anlamına gəlirmi? Cavab: Xeyr, bu sadəcə xoş ümid və müsəlman üçün xeyir istəyərək deyilən bir sözdür. Bu söz kiminsə

Daha ətraflı
25 Aprel, 2017   🕔 20:44   

Müsəlman övladlarına diqqətlə yanaşmalıdır – Şeyx Saleh bin Fovzan əl-Fovzan


SelefXeber.az saytının YouTube kanalına abunə olun Sual: Allah sizi xeyirlə mükafatlandırsın. Hörmətli şeyx, qonşumun qapısının önündə onun söylədiyi sözə görə aramızda mübahisə yarandı. O təkidlə deyir ki, Allah məni pis övladlarla sınağa çəkir. Mən ona dedim ki, bu pis sözdür, belə söyləmək olmaz. Bu məsələdə şəriətin hökmü nədir? Cavab: Uca

Daha ətraflı
24 Aprel, 2017   🕔 20:32   

Xəstənin qiblənin əksinə namaz qılması – Şeyx Saleh əl-Liheydan


SelefXeber.az saytının YouTube kanalına abunə olun Sual: Şeyx, Allah sizi xeyirlə mükafatlandırsın. Qiblə olmayan istiqamətdə yatmış xəstənin çarpayısını qibləyə tərəf yönəltmək lazımdırmı? Qeyd edim ki, çarpayının qibləyə çevrilməsi üçün bəzi tibbi avadanlıqları enerji qaynağından ayırmaq lazımdır. Allah sizi xeyirlə mükafatlandırsın.   Cavab (Şeyx Saleh əl-Liheydan): Namazda, ələlxüsus Fərz namazda qibləyə

Daha ətraflı
21 Aprel, 2017   🕔 20:47   

Biliyi olmadan Quranı izah etmək – Şeyx Saleh bin Fovzan əl-Fovzan


SelefXeber.az saytının YouTube kanalına abunə olun Sual: Allah sizi müvəffəq etsin. Tələbə Qurandan bir ayə oxuduqda müəllim ona deyir ki, bu ayənin izahı (təfsiri) nədir? Tələbə ayənin təfsirini bilmədikdə, deyir ki, çalış bir izah ver. Belə etmək olarmı? Cavab: Xeyr, belə etmək olmaz. Ona Quran oxumağı öyrətdiyi kimi, ayələrin düzgün

Daha ətraflı
20 Aprel, 2017   🕔 21:10   

Valideynlərinin üzünə ağ olan alçaq və rəzildir! – Şeyx Əbdüləziz Ali Şeyx


SelefXeber.az saytının YouTube kanalına abunə olun Sual: Valideynlərin üzünə ağ olmaq insanın əməlinin rədd edilməsinə, qəbula keçməməsinə səbəb olan günahdırmı? Cavab (Şeyx Əbdüləziz Ali Şeyx): Heç şübhə yoxdur ki, valideynlərin üzünə ağ olmaq böyük günahlardandır. Peyğəmbər (ona Allahın salavatı və salamı olsun) demişdir: “Sizə ən böyük günah haqqında xəbər verimmi?”

Daha ətraflı
19 Aprel, 2017   🕔 19:18   

İman və əqidənin fərqi nədir? – Şeyx Saleh bin Fovzan əl-Fovzan


SelefXeber.az saytının YouTube kanalına abunə olun Sual: Allah sizi xeyirlə mükafatlandırsın, iman və əqidənin fərqi nədir? Təkcə imanın olması kifayətdirmi? Cavab (Şeyx Saleh əl-Fovzan): İman əqidədir. İman və əqidə qəlbdə olur. İman və əqidə eyni şeydir. İman dil ilə demək, qəlb ilə etiqad etmək, əzalarla əməl etməkdir. Əqidə isə qəlbdə

Daha ətraflı
18 Aprel, 2017   🕔 19:52   

Quran və sünnə ilə hökm etməyən rəhbərə itaət edilirmi? – Şeyx Saleh bin Fovzan əl-Fovzan


SelefXeber.az saytının YouTube kanalına abunə olun Sual: Möhtərəm şeyx, Allah sizi müvəffəq etsin. Biz dərslərimizdə keçmişik ki, rəhbər istər əməlisaleh, istərsə də günahkar olsun, ona itaət edilməlidir. Amma bəzi adamlar deyirlər ki, rəhbər Quran və sünnə ilə idarə edərsə, ona itaət edilir. Belə deyilsə, ona itaət edilmir. Bu nədərəcə doğrudur?

Daha ətraflı
17 Aprel, 2017   🕔 21:04   

Rəhbərləri və alimləri söyən saytlara daxil olmaq olarmı? – Şeyx Saleh əl-Fovzan


SelefXeber.az saytının YouTube kanalına abunə olun Sual: Allah sizi xeyirlə mükafatlandırsın, rəhbərləri və alimləri söyən saytlara daxil olmaq olarmı? Şeyx Saleh əl-Fovzan: Bu fitnədir. Bu, axır zamanda insanların düçar olacaqları fitnələrdəndir. İnsana vacib olan sünnəyə, haqqa sarılmaq və bu fitnələrdən Allaha sığınmaqdır. Bu fitnələrə yaxınlaşmamalı və qarışmamalıdır. Belə şeylərdən uzaq

Daha ətraflı
14 Aprel, 2017   🕔 21:04   

Səudiyyə Müftisi 11-13-cü əsrlərdə vəfat etmiş bəzi islam alimlərinin yerinə həcc edib


SelefXeber.az saytının YouTube kanalına abunə olun Əziz qardaşlarım, biz hörmətli şeyximizin həyatına baxdıqda, onun vəfat etmiş alimlərə sədaqətini görürük. Mən bu məsələni aşkara çıxarmaq üçün şeyxdən icazə almışam. Bildiyim qədər şeyximiz (Allah onu qorusun) vəfat etmiş İbn Rəcəb, İbn Əbdülbərr, Munziri kimi bir çox alimlərin yerinə həcc edib. Şeyx zəhmət

Daha ətraflı
13 Aprel, 2017   🕔 18:53   

Peyğəmbərin xətrinə təvəssül etmək – Şeyx Saleh bin Fovzan əl-Fovzan


SelefXeber.az saytının YouTube kanalına abunə olun Sual: Peyğəmbərin (Ona Allahın salavatı və salamı olsun) hörməti ilə təvəssül etmək haramdırmı? Cavab (Şeyx Saleh bin Fovzan əl-Fovzan): Bəli, bu haramdır. Çünki dinə əlavə edilmiş yenilikdir (bidətdir). Peyğəmbərin (Ona Allahın salavatı və salamı olsun) xətir-hörməti ilə təvəssül etmək dində yoxdur. Buna görə də

Daha ətraflı
12 Aprel, 2017   🕔 21:08   

Əhli Sünnənin ən bariz xüsusiyyətləri – Şeyx Saleh əl-Fovzan


SelefXeber.az saytının YouTube kanalına abunə olun Sual: Möhtərəm şeyx əhli sünnənin ən bariz xüsusiyyətləri hansılardır? Cavab (Şeyx Saleh əl-Fovzan): Bismilləhi-r-Rahməni-r-Rahim. Həmd olsun aləmlərin rəbbinə. Peyğəmbərimiz Muhəmmədə, onun ailəsinə və bütün əshabələrinə Allahın salavatı və salamı olsun. Allaha şükür olsun ki, Əhli Sünnənin xüsusiyyətləri çoxdur. Ən bariz xüsusiyyət Allahın kitabı və

Daha ətraflı
11 Aprel, 2017   🕔 19:42   

Rəhbəri təhqir edəni, Allah alçaldar – Şeyx Saleh bin Fovzan əl-Fovzan


SelefXeber.az saytının YouTube kanalına abunə olun Tirmizi Əbu Bəkrədən (Allah ondan razı olsun) həsən sənədlə Peyğəmbərə (Ona Allahın salavatı və salamı olsun) nisbətən rəvayət edir ki, “kim rəhbəri təhqir edərsə, Allah da onu alçaldar.” Biz demişdik ki, ədalətli rəhbərə hörmət edilməlidir. Belə rəhbərə hörmək etmək, uca və nöqsansız Allaha hörmət

Daha ətraflı
10 Aprel, 2017   🕔 19:28   

Bürcləri oxumaq olarmı? – Şeyx Saleh əl-Fovzan


SelefXeber.az saytının YouTube kanalına abunə olun Sual: Sualda deyilir ki, gənc qız və oğlanlar arasında insanın şəxsiyyətini tanımaq üçün doğum gününə müvafiq gələn BÜRCLƏRin oxunması halı geniş vüsət almışdır. Bəzi saytlar isə istifadəçilərə müəyyən suallar verir və onların cavabı nəticəsində həmin şəxsin şəxsiyyətini müəyyən edir. Bunu etmək nə dərəcədə doğrudur?

Daha ətraflı