Sələf Xəbər


SON XƏBƏRLƏR

 Son Xəbərlər
16 Avqust, 2017   🕔 20:00   

Qazanc əldə etməyin və xoşbəxt olmağın səbəbləri – Şeyx Əbdüləziz bin Bəzz (Allah rəhmət etsin)


SelefXeber.az saytının YouTube kanalına abunə olun Qazanc əldə etməyin və xoşbəxt olmağın dörd əsas səbəbi vardır: 1. Allaha və Peyğəmbərinə sədaqətli iman gətirmək. Bu o deməkdir ki, Allaha qarşı ixlaslı, səmimi olmaq lazımdır. Həmçinin Peyğəmbərə (ona Allahın salavatı və salamı olsun) itaət olunmalıdır. 2. Saleh əməllər etmək. Bu o deməkdir

Daha ətraflı
15 Avqust, 2017   🕔 18:20   

Tənha insanın azan və iqamə verməsi – Şeyx Saleh bin Fovzan əl-Fovzan


SelefXeber.az saytının YouTube kanalına abunə olun Sual: Möhtərəm şeyx, Allah sizi xeyirlə mükafatlandırsın. Bu qardaş sualında deyir ki, mən neçə illərdir ki, çobanlıqla məşğulam. Fərz ibadətlərimi də yerli-yerində edirəm. Namaz vaxtı daxil olanda azan verib təkbaşına namazımı qılıram. Lakin mənim ürəyim camaatla namaz qılmaq üçün döyünür. Mənim neçə illərdir belə

Daha ətraflı
14 Avqust, 2017   🕔 19:15   

Gəlinin toy günü tortu kəsməsi – Şeyx Saleh bin Fovzan əl-Fovzan


SelefXeber.az saytının YouTube kanalına abunə olun Sual: Allah sizi xeyirlə mükafatlandırsın. Gəlinin toy günü tortu kəsməsi dinə əlavə edilmiş bidətlərdən sayılırmı? Cavab: Xeyr, bu icazə verilən adətlərdən hesab olunur. Yalnız əgər bu adətlə onlar etiqad etsələr ki, tortu belə kəsmək evliliyin müvəffəqiyyətli olmasına, yaxud bərəkətli olmasına səbəb olur, o zaman

Daha ətraflı
11 Avqust, 2017   🕔 20:35   

Rəhbərdən başqa kiməsə beyət etmək olarmı? – Şeyx Muhəmməd bin Saleh əl-Useymin (Allah rəhmət etsin)


SelefXeber.az saytının YouTube kanalına abunə olun Sual: Şeyx Allah sizi xeyirlə mükafatlandırsın, müsəlman ölkəsində ölkə rəhbərindən əlavə, hər hansı təşkilatın rəhbərinə eşidib itaət etmək beyəti etməyin (sədaqət andı içməyin) hökmü nədir? Cavab: Bu, haramdır, əsla halal deyildir. İslamın qəbul etdiyi beyətin olduğu bir ölkədə (rəhbərdən başqa) digər bir şəxsə beyət

Daha ətraflı
10 Avqust, 2017   🕔 17:10   

Həcc ziyarətinə gedənlər mütləq oxusunlar!


Sələf Xəbər” salaf-us-saalih.com saytına istinadən zəvvarlara ən vacib nəsihətləri təqdim edir. Həcc, Peyğəmbərlərin və Elçilərin səndən öncə çıxdığı səfərdir. Peyğəmbərlərin yolu ilə gedənlər tövhidi və Allahın evini mədh edir.

Daha ətraflı
9 Avqust, 2017   🕔 20:12   

Zülm edən ata və qardaşa bəd dua etmək – Şeyx Muhəmməd bin Hədi əl-Mədxəli


SelefXeber.az saytının YouTube kanalına abunə olun Sualda deyilir: Mənə qarşı çox zülm olunub. Onlara qarşı bəd dua edə bilərəmmi? Onu da deyim ki, mənə zülm edənlər mənim atam və qardaşımdır. Cavab: Onlara qarşı səbirli olsun. Atasının onun üzərində böyük haqqı vardır. Hər nə olursa olsun o sənə qarşı zalım olmaz,

Daha ətraflı
8 Avqust, 2017   🕔 18:38   

Qəbirin üzərinə ad yazmaq – Şeyx Süleyman ər-Ruheyli (VIDEO)


Sual: Qəbirdəki insanın kimliyini bildirmək üçün qəbirin üstünə ad yazmaq olarmı?

Daha ətraflı
7 Avqust, 2017   🕔 18:42   

Sələfilik əsasdır – Şeyx Saleh bin Fovzan əl-Fovzan


SelefXeber.az saytının YouTube kanalına abunə olun Sual: Allah sizi xeyirlə mükafatlandırsın. Sələfilik firqələrdən hesab olunurmu? Cavab: Ey qardaşım, sələfilik əsasdır, bu firqə sayılmır. Bu əsasdır. Buna müxalif olan nə varsa o batildir. Bəli, hansısa mənada bunu firqə adlandırmaq olar. Çünki uca Allah buyurur ki, “Onlar Allahın firqəsidir…” (əl-Mucadələ: 22). Bəli,

Daha ətraflı
4 Avqust, 2017   🕔 20:19   

Qiyamətin əlamətləri – Şeyx Əbdüləziz bin Bəzz (Allah rəhmət etsin)


SelefXeber.az saytının YouTube kanalına abunə olun Sual: Qiyamət qopmamışdan öncə, onun kiçik əlamətləri vardırmı? Cavab: Qiyamətin kiçik əlamətləri vardır və onların çoxu gerçəkləşmişdir. Cəbrail (aleyhissalam) Peyğəmbərin (Ona Allahın salavatı və salamı olsun) yanına gələndə deyir: “Mənə qiyamətin əlamətləri haqqında xəbər ver!” Peyğəmbər (Ona Allahın salavatı və salamı olsun): “Kölənin öz

Daha ətraflı
3 Avqust, 2017   🕔 18:45   

Şeyx Saleh əl-Fovzan: Rəhbər üçün xütbədə dua etmək – VİDEO


Müsəlmanların rəhbəri üçün islah, hidayət istəyib dua etmək də olduqca əhəmiyyətlidir.

Daha ətraflı
2 Avqust, 2017   🕔 19:45   

SƏBR NURDUR – Şeyx Muhəmməd bin Saleh əl-Useymin (Allah rəhmət etsin)


SelefXeber.az saytının YouTube kanalına abunə olun Əbu Malik əl-Əşari (Allah ondan razı olsun) Peyğəmbərin (Ona Allahın salavatı və salamı olsun) belə dediyini rəvayət edir: “Təmizlik imanın yarısıdır. Əlhəmdulilləh (zikri, böyük savabı ilə) tərəzini doldurur. Sübhənəllah və əlhəmdulilləh (zikri, böyük savabı ilə) göylə yerin arasını doldurur. Namaz nurdur. Sədəqə (insanın imanına,

Daha ətraflı
1 Avqust, 2017   🕔 20:48   

Tağuta küfr etmək nə deməkdir? – Şeyx Əbdüləziz bin Bəzz (Allah rəhmət etsin)


SelefXeber.az saytının YouTube kanalına abunə olun Sual: Tağuta küfr etmək nə deməkdir? Cavab: Mənası, ondan imtina etmək və onun batil olduğunu etiqad etməkdir. Uca və nöqsansız Allah buyurur: “Hər kəs Taqutu inkar edib Allaha iman gətirsə, o, artıq (qırılmaq bilməyən) ən möhkəm bir ipdən (dəstəkdən) yapışmış olur…” (əl-Bəqərə: 256). Tağutun

Daha ətraflı
31 İyul, 2017   🕔 19:32   

Talaq sözünü söyləmək adi hal alıb – Şeyx Saleh bin Fovzan əl-Fovzan


SelefXeber.az saytının YouTube kanalına abunə olun Sual: Talaq sözü hər kəsin, ələlxüsus gənclərin dilində adi bir kəlməyə çevrilib. Bəzən bunu and kimi də istifadə edirlər. Allah sizə bərəkət versin, bu haqda tövsiyəniz nədir? Cavab: Cavabımız budur ki, müsəlman həyat yoldaşını qorumaq üçün, bacardığı qədər talaq sözünü işlətməməlidir. Bu sözləri işlətməmək

Daha ətraflı
28 İyul, 2017   🕔 18:40   

Borclu adam cənnətə girəcəkmi? – Şeyx Süleyman ər-Ruheyli (VİDEO)


SelefXeber.az saytının YouTube kanalına abunə olun Sual: Hədisdə borclu insanın cənnətə girməyəcəyi deyilir. Kimsə ölmədən öncə borcunu ödəməyə çalışıb, lakin borcu ödəməmiş dünyasını dəyişib. Bəs bu insan haqqında nə deyə bilərsiniz? Cavab (Şeyx Süleyman ər-Ruheyli): Kim insanların mal-dövlətini qaytarmaq niyyəti ilə alıbsa, Allah onun əvəzinə o borcu qaytarar. Necə ki,

Daha ətraflı
27 İyul, 2017   🕔 20:06   

İslama zərər gətirən camaatlar – Şeyx Saleh bin Fovzan əl-Fovzan


SelefXeber.az saytının YouTube kanalına abunə olun Sual: Bəzi camaatlar vardır ki, onlar İslam adı ilə çıxış edir. Halbuki İslam onlardan uzaqdır. Onlar cihad deyib car çəkir və İslamı müdafiə etdiklərini iddia edirlər. Amma elə İslama ən böyük pisliyi də onlar edirlər. Çünki onlar nahaq qan axıdır, əminamanlıqda yaşayan insanları qorxutmaq

Daha ətraflı
26 İyul, 2017   🕔 20:00   

Peyğəmbərin (ona Allahın salavatı və salamı olsun) uşaqlarla davranışı – Şeyx Əbdüləziz Ali əş-Şeyx


SelefXeber.az saytının YouTube kanalına abunə olun Sual: Peyğəmbərin (ona Allahın salavatı və salamı olsun) uşaqlarla davranışı, ünsiyyəti və gözəl mübarək göstərişi necə idi? Cavab: Bu haqda Peyğəmbərin (ona Allahın salavatı və salamı olsun) sünnəsində açıq-aydın bilgi vardır. Ənəs bin Malik (Allah ondan razı olsun) deyir ki, mən Peyğəmbərə (ona Allahın

Daha ətraflı
25 İyul, 2017   🕔 19:56   

Zül-Qadə ayında nə etməliyik? – Şeyx Saleh bin Fovzan əl-Fovzan


SelefXeber.az saytının YouTube kanalına abunə olun Sual: Sualda deyilir ki, biz Zül-Qadə ayındayıq, bildiyimiz kimi bu ay həm həcc, həm də haram aylardandır. Sualım budur ki, dinimiz bu ayda bizə nə etməyi əmr edir? Bu ayın özəlliyi varmı? Cavab: Sizin də buyurduğunuz kimi, bu ay haram aylardandır. Uca Allah islamdan

Daha ətraflı
24 İyul, 2017   🕔 18:33   

QƏZA VƏ QƏDƏRƏ İMAN


Biz qəza və qədərin həm xeyir, həm də şərinə inanırıq. Bu Allah-Təalanın canlı varlıqlar üçün Öz elmi və hikmətinə uyğun olaraq müəyyən etdiyi taledir.

Daha ətraflı
21 İyul, 2017   🕔 21:58   

Namazda xüşunun miqdarı nə qədərdir? – Saleh bin Fovzan əl-Fovzan


SelefXeber.az saytının YouTube kanalına abunə olun Sual: Möhtərəm şeyx xüşu namaz üçün gərəklidir. Bəs namazın kamil olması üçün xüşunun miqdarı nə qədər olmalıdır? Cavab: Xüşu namazın rüknu deyil (olmaması namazı batil etmir). Xüşu Allahdandır. İnsanlardan elələri vardır ki, tam xüşulu olur və namazın savabını tam əldə edirlər. Bəzi insanlar isə

Daha ətraflı
20 İyul, 2017   🕔 20:08   

Allah təqvasını daim gözünüz önünə alın – Şeyx Saleh bin Fovzan əl-Fovzan


SelefXeber.az saytının YouTube kanalına abunə olun Allah təqvasını daim: hər işinizdə, hər halınızda və harada olsanız daim gözünüz önünə alın. Peyğəmbər (ona Allahın salavatı və salamı olsun) demişdir: “Harada olursan ol, Allahdan qorx. Pis işdən sonra yaxşı iş gör ki, onu silib aparsın. İnsanlarla gözəl əxlaqlı davran.” Bəziləri camaat arasında

Daha ətraflı
19 İyul, 2017   🕔 20:20   

Təziyə zamanı və ya qəbirləri ziyarət edərkən Quran oxumaq – Şeyx Əbdüləziz bin Bəzz (Allah rəhmət etsin)


SelefXeber.az saytının YouTube kanalına abunə olun Sual: Təziyə zamanı, yaxud qəbiri ziyarət edəndə, ya da qəbirlərin yanından keçəndə ölülər üçün Quran oxumağın hökmü nədir? Cavab: Qəbirləri ziyarət edərkən Quran oxumaq şəriətə uyğun deyil. Bu zaman sünnədə gələn salam duasını oxumaq lazımdır. [Əs-sələmu aleykum darə qovmin muminin və innə inşə Allahu

Daha ətraflı
18 İyul, 2017   🕔 20:25   

Şeyx Əbdüləziz bin Bəzzin (Allah rəhmət etsin) vəfatından öncəki son tövsiyəsi


SelefXeber.az saytının YouTube kanalına abunə olun Şeyx Əbdüləziz bin Bəzzin (Allah rəhmət etsin) vəfatından öncə ər-Riyad şəhərindən Taif şəhərinə gedərkən etdiyi son tövsiyəsi: Allaha həmd-səna olsun, Allahın elçisinə, onun ailəsinə, əshabına və onun yolu ilə gedənlərə Allahın salavatı və salamı olsun. Uca Allah buyurur: “Ey iman gətirənlər! Allahdan qorxun! Hər

Daha ətraflı
17 İyul, 2017   🕔 18:34   

Ər-arvad haqları – Şeyx Saleh bin Fovzan əl-Fovzan


SelefXeber.az saytının YouTube kanalına abunə olun Uca Allah buyurur: “Sizin üçün onlarla ünsiyyət edəsiniz deyə, öz cinsinizdən zövcələr xəlq etməsi, aranızda (dostluq) sevgi və mərhəmət yaratması da Onun qüdrət əlamətlərindəndir. Həqiqətən, bunda (bu yaradılışda) düşünən bir qövm üçün ibrətlər vardır!” (ər-Rum: 21). Ailə həyatı bu iki əsas üzərində qurulmuşdur: SEVGİ

Daha ətraflı
15 İyul, 2017   🕔 14:49   

Qiymətlərin qalxması problemi və İslamda onu müalicə metodu


Qiymətlərin bahalaşması problemi xalqların və fərdlərin qarşılaşdığı problemlərdəndir. Bəzən onun təbii və məntiqi səbəbləri olur.

Daha ətraflı
14 İyul, 2017   🕔 20:02   

Müsəlman öz rəhbərinə necə münasibət bəsləməlidir?


Rəhbərlər – Uca Allahın əllərinə İslam icması üzərində hakimiyyəti verdiyi insanlardır, buna görə də İslam müsəlmanları öz rəhbərlərinə qarşı münasibətdə xüsusi etiketə öyrədir!

Daha ətraflı
13 İyul, 2017   🕔 20:07   

Abort etmək olarmı?


Böyük alimlər heyəti qərara alır ki;

Daha ətraflı
12 İyul, 2017   🕔 20:14   

Mömin ailələrin islahı – Şeyx Saleh bin Fovzan əl-Fovzan


SelefXeber.az saytının YouTube kanalına abunə olun Bir çox valideynlər övladlarını yemək, içmək, geyim, maşın, maddi təminat, ümumilikdə dünya rahatlıqları ilə təmin etməyə çalışırlar, lakin onlar övladlarının qəlbinin, əməllərinin tərbiyəsinə əhəmiyyət vermirlər. Əslində önəmli olan, gərəkli olan budur. Maddi təminat zərər gətirə bilər, lakin mənəvi (qəlbi) tərbiyə daim faydalı olar. Valideynlər

Daha ətraflı
11 İyul, 2017   🕔 18:37   

Təyəmmüm qüslü tam əvəz edirmi? – Şeyx Əbdüləziz bin Bəzz (Allah rəhmət etsin)


SelefXeber.az saytının YouTube kanalına abunə olun Sual: Təyəmmüm cənabətli insanın qüslünü tam əvəz edirmi? Mən bir təyəmmümlə neçə namaz qıla bilərəm? Təyəmmümü pozan amillər hansılardır? Cavab: Təyəmmüm suyu əvəz edir. Allah yer üzünü müsəlmanlar üçün səcdəgah və paklıq etmişdir. Su olmadıqda, yaxud xəstəlik səbəbi ilə istifadəsi mümkün olmadıqda, təyəmmüm onu

Daha ətraflı
10 İyul, 2017   🕔 19:27   

“Ən gözəl cihad zalım rəhbərin önündə deyilən haqq sözdür!” – Şeyx Saleh bin Fovzan əl-Fovzan


SelefXeber.az saytının YouTube kanalına abunə olun Sual: “Ən gözəl cihad zalım rəhbərin önündə deyilən haqq sözdür!” hədisi, sosial şəbəkələrdə rəhbərlərə etiraz edənlərə şamil edilirmi? Cavab: Xeyr, aid deyil. Çünki hədisdə zalım rəhbərin önündə deməkdən bəhs edilir. Yəni rəhbərlə üzbəüz gəldikdə deyər. Hədisdə deyilmir ki, minbərdə, yaxud küçələrdə etiraz eləsin. Deyir

Daha ətraflı
7 İyul, 2017   🕔 19:06   

Quran neməti – Şeyx Saleh bin Fovzan əl-Fovzan


SelefXeber.az saytının YouTube kanalına abunə olun Quran, Allahın bizə Peyğəmbərdən (Ona Allahın salavatı və salamı olsun) sonra bəxş etdiyi ən böyük nemətdir. Bu Quran əlimizdədir, hər kəsə müyəssərdir. “And olsun ki, Biz Quranı (ondan) ibrət almaq (öyüd-nəsihət qəbul etmək) üçün belə asanlaşdırdıq. Amma heç bir ibrət alan (öyüd-nəsihət qəbul edən)

Daha ətraflı